למה זה חשוב ?

לשאלה זו ניתן שתי תשובות:
התשובה הראשונה – התשובה הפרקטית:
מכיוון שסטטיסטית , תלמידי 5 יחידות מתמטיקה מקבלים תפקידים טובים ומעניינים יותר במשק מאשר תלמידי 4 או 3 יחידות מתמטיקה.

מכיוון שהשכר הממוצע של תלמידי 5 יחידות מתמטיקה גבוה ה 41% מתלמידים שאינם בעלי 5 יחידות.

ואם בעניין השכר – אז אנחנו יודעים ,כי לצערנו , יש חוסר שוויון בין הגברים לנשים בנושא השכר. 

אחת הדרכים העיקריות להגיע לתפקידים שוויוניים מבחינת הנשים , היא להיות בוגרות 5 יחידות מתמטיקה, כי אז הן מגיעות לתפקידים שבהם השכר

שלהן אינו שונה מהגברים באותו התפקיד.

התשובה השנייה – התשובה הפילוסופית:

מתמטיקה היא השפה שבה אנו , בני האדם מתארים את המציאות סביבנו.  את הטבע (פיזיקה) , כימיה , ביולוגיה

והיא השפה שבעזרתה אנו בונים את העולם הטכנולוגי שאנחנו כל כך תלויים בו , לכן זו השפה גם של המהנדסים.

מכאן , כל מי שרוצה להיות חלק מהעולם הזה, עולם המדע או העולם הטכנולוגי , חייב לא רק לדעת מתמטיקה , אלא גם לאהוב אותה , 

לאהוב אותה מכיוון שהיא היסוד שעליו אנחנו מבססים את ההתקדמות האנושית.