מהי הבגרות במתמטיקה?

הבחינה מורכבת משני שאלונים.

השאלון הראשון כולל 3 פרקים: 

אז מה היה לנו?

השאלון השני כולל שני פרקים:

אז מה היה לנו?