1 מ 2

המכפלה הסקלרית (תרגיל 2)


תחילה נסה לפתור לבדך ורק אחר כך צפה בפתרון