1 מ 2

המרחב הווקטורי, ווקטור האפס, שוויון ווקטורים