הישר
המעגל
פרבולה
אליפסה
מקומות גיאומטריים

חלוקת קטע ביחס נתון