1 מ 2

כפל וקטור בסקלר – תרגיל 2


תחילה נסה לפתור לבדך ורק אחר כך צפה בפתרון