הישר
המעגל
פרבולה
אליפסה
מקומות גיאומטריים

מערכת הצירים