הישר
המעגל
פרבולה
אליפסה
מקומות גיאומטריים

מציאת ישר‎