הישר
המעגל
פרבולה
אליפסה
מקומות גיאומטריים

מרחק בין שני ישרים – שיעור‎