הישר
המעגל
פרבולה
אליפסה
מקומות גיאומטריים

מרחק בין שתי נקודות-שיעור‎