הישר
המעגל
פרבולה
אליפסה
מקומות גיאומטריים

מרחק בין שתי נקודות תרגיל 2‎

תחילה נסה לפתור לבדך ורק אחר כך צפה בפתרון