הישר
המעגל
פרבולה
אליפסה
מקומות גיאומטריים

מרחק נקודה מישר – שיעור