1 מ 2

תנאי ניצבות (תרגיל 1)


תחילה נסה לפתור לבדך ורק אחר כך צפה בפתרון