הישר
המעגל
פרבולה
אליפסה
מקומות גיאומטריים

תרגיל 3

תחילה נסה לפתור לבדך ורק אחר כך צפה בפתרון