הנגזרת והמשיק
חקירת פונקציות
בעיות קיצון (יעלה בקרוב)
1 מ 2

1.1 מבוא היסטורי