תרגיל 1

שיעור בתהליך
0% הושלם

תחילה נסה לפתור לבדך ורק אחר כך צפה בפתרון