תרגיל1

תחילה נסה לפתור לבדך ורק אחר כך צפה בפתרון