תרגיל 2 (בגרות)

תחילה נסה לפתור לבדך ורק אחר כך צפה בפתרון