הנגזרת והמשיק
חקירת פונקציות
בעיות קיצון (יעלה בקרוב)
1 מ 2

4.5 אי שוויון טריגונומטרי , דוגמה 1