הנגזרת והמשיק
חקירת פונקציות
בעיות קיצון (יעלה בקרוב)
1 מ 2

6.2 – תרגול טכני