הוקטור האלגברי

הווקטור האלגברי הוא הצגה של מושג הווקטור בעזרת קואורדינטות במערכת צירים. זאת אומרת, במקום שהווקטור יהיה חץ ללא קשר למערכת צירים, הווקטור יוגדר על ידי נקודות במערכת הצירים.
למה זה נחוץ? 
כי בעזרת ההצגה הזו לווקטור, נוכל להעשיר את ארגז הכלים שלנו בנוסחאות ורעיונות ועל ידי כך לפתור בעיות סבוכות יותר באופן פשוט. למבחן הבגרות במתמטיקה נשתמש במערכת צירים דו-ממדית או תלת ממדית, אך מחוץ למתמטיקה התיכונית אפשר לתאר ווקטור גם במערכות צירים רבות מימדים.
אז, מה היא ההצגה האלגברית של ווקטור במערכת הצירים:
ווקטור היוצא מראשית הצירים ומגיע לנקודה מסוימת במישור/במרחב יוצג על ידי אותה הנקודה שעליה הוא מצביע.

למשל, באיור שלנו , הווקטור u בהצגה האלגברית יכתב כ:

\underline{u} = (2,1)