מקומות גיאומטרים

אוסף של נקודות המקיימות תנאי- תכונה מסוימת, מגדירות מקום גיאומטרי.
בעצם מה שעשינו עד כה זה התעסקות רק עם מקומות גיאומטריים כי הרי המעגל הוא
מקום גיאומטרי של נקודות בעלות מרחק שווה מנקודה מסוימת (מרכז המעגל).
פרבולה היא מקום גיאומטרי של נקודות אשר מרחקן מישר מסוים (המדריך) שווה למרחקן
מנקודה מסוימת (מוקד הפרבולה).
אז מה ההבדל בין שאלה של מקום גיאומטרי לשאר השאלות ?
בשאלות אלה נקבל תנאי שאוסף נקודות צריכות לקיים, ואנו צריכים להגיע למשוואה
שתתאר את אותו אוסף של נקודות, ז”א להגיע לקשר בין x ל-y

בואו ונלמד לעומק את הנושא בעזרת הדוגמאות הבאות: