שאלוני הבגרות

2020 - קיץ - מועד א'

2020 - קיץ - מועד ב'

2020 - חורף

2019 - קיץ - מועד א'

2019 - קיץ - מועד ב'

2019 - חורף

2018 - קיץ - מועד א'

2019 - קיץ - מועד ב'

2018 - חורף

2018 - קיץ - מועד ב'

2018 - קיץ - מועד ב'

2017 - חורף

2017 - קיץ - מועד ב'

2017 - קיץ - מועד ב'

2016 - חורף

מבנה המבחן

בבחינת הבגרות במתמטיקה 5 יחידות אנחנו נדרשים ליישם ידע במגוון רחב של נושאים מתמטיים בזמן מוגבל. 

הכרת מבנה הבחינה תעזור לך לתכנן נכון את הלמידה למבחן וגם את חלוקת הזמן ובחירת השאלות במהלך הבחינה עצמה. אז מה בעצם צפוי לך בבחינה? 

מבנה מבחן הבגרות במתמטיקה 5 יחידות: 

הבחינה מורכבת משני שאלונים.

השאלון הראשון כולל 3 פרקים: 

אז מה היה לנו?

סה״כ – 5 שאלות 

זמן: 3 וחצי שעות 

מספר השאלון: 035581

 

השאלון השני כולל שני פרקים:

אז מה היה לנו?

סה״כ – 3 שאלות 

זמן: שעתיים ורבע

מספר השאלון: 035582