תגית נושא: 10.2

תרגיל 1

תחילה נסה לפתור לבדך ורק אחר כך צפה בפתרון