תגית נושא: 10.3

תרגיל 2

תחילה נסה לפתור לבדך ורק אחר כך צפה בפתרון