המכפלה הסקלרית (תרגיל 1)

תחילה נסה לפתור לבדך ורק אחר כך צפה בפתרון