המכפלה הסקלרית (תרגיל 2)

תחילה נסה לפתור לבדך ורק אחר כך צפה בפתרון