המכפלה הסקלרית (תרגיל 3)

תחילה נסה לפתור לבדך ורק אחר כך צפה בפתרון