המכפלה הסקלרית (תרגיל 4)

תחילה נסה לפתור לבדך ורק אחר כך צפה בפתרון