המכפלה הסקלרית (תרגיל 5)

תחילה נסה לפתור לבדך ורק אחר כך צפה בפתרון