המכפלה הסקלרית (תרגיל 6)

תחילה נסה לפתור לבדך ורק אחר כך צפה בפתרון