מרחק בין שתי נקודות תרגיל 1

תחילה נסה לפתור לבדך ורק אחר כך צפה בפתרון