חלוקת קטע ביחס – תרגיל2‎

תחילה נסה לפתור לבדך ורק אחר כך צפה בפתרון