מרחק בין שני ישרים – תרגיל 1‎

תחילה נסה לפתור לבדך ורק אחר כך צפה בפתרון