מרחק נקודה מישר – תרגיל 1

תחילה נסה לפתור לבדך ורק אחר כך צפה בפתרון