מרחק נקודה מישר – תרגיל 2

תחילה נסה לפתור לבדך ורק אחר כך צפה בפתרון