תגית נושא: 7.2

תרגיל 1‎

תחילה נסה לפתור לבדך ורק אחר כך צפה בפתרון