תרגיל 5‎

תחילה נסה לפתור לבדך ורק אחר כך צפה בפתרון