תגית נושא: 8.4

תרגיל 1

תחילה נסה לפתור לבדך ורק אחר כך צפה בפתרון